Invito alla cerimonia di premiazione per la miglior tesi di laurea in interlinguistica ed esperantologia

Ricevo e volentieri pubblico (anche se non potrò andarci):
 
 
 
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA  invita  alla
CERIMONIA DI CONSEGNA del
PREMIO DI LAUREA “GIORGIO CANUTO”

GIOVEDI  24 OTTOBRE 2013  ORE 14.30

 

  Per la miglior tesi di laurea in ‘Interlinguistica ed Esperantologia’

ANNO ACCADEMICO  2012-2013

Quest’anno il Premio verrà conferito a Simona Mattiola per la sua tesi su “La conservazion di lingaz ladin”

La cerimonia avrà luogo nella Aula C del Plesso D’Azeglio in via d’Azeglio 85 – Parma
Interviene il Magnifico Rettore Prof. Gino Ferretti

Prolusione del prof. Gabriele Iannàccaro dell’Università di Milano Bicocca su “Dell’ecologia linguistica”

Introduce e modera il prof. Davide Astori 

consegna il Premio Luigia Oberrauch Madella presidente dell’Associazione Esperanto “G. Canuto” di Parma 

Volapuko kaj aliaj planlingvoj en la Bavara Shtata Biblioteko

Informcele:

Menade bal püki bal

EKSPOZICIO KAJ SIMPOZIO PRI LA TEMO „KONSTRUITAJ LINGVOJ POR LA GLOBALIZITA MONDO“

Unu lingvo savon donos, se ĝi sonos tra la ter’… Tial sciu la homar’: Menade bal püki bal!

Ĉi kanto-linioj aŭdiĝis en la vespero de la 15a de junio en la Princa Salono de Bavara Ŝtata Biblioteko. Ili devenas de la dua strofo de himno, kiun la biblioteka koruso prezentis okaze de la malfermo de la ekspozicio Inter Utopio kaj Realo: Konstruitaj lingvoj por la globalizita mondo. Oni kantis en la origina lingvo Volapük. Ĉi lingvo, inventita por la tut-monda komunikado fine de la 19a jar-cento, elirante de Suda Germanujo disvastiĝis tut-monde dum pli ol deko da jaroj, sed poste forgesiĝis. En Munkeno la Volapük-himno jam unu fojon prezentiĝis antaŭ precize 125 jaroj: sia-tempe tie okazis la 2a universala kongreso de Volapük.

Bavara Ŝtata Biblioteko tamen ne dediĉis sin al la temo Konstruitaj lingvoj por memorigi pri ĉi evento. Du aliaj dat-revenoj inspiris al tio: en 2012 okazas la centa dat-reveno de la morto de prelato Johann Martin Schleyer (1831-1912), la aŭtoro de Volapük. Schleyer esperis simpligi la tut-mondan komunikadon per Volapük kaj akceli la interkompreniĝon de la popoloj. Kun la sama celo en 1887 Lazaro Zamenhof (1859-1917) sub la pseŭdonimo “D-ro Esperanto” publikigis sian Lingvo Internacia. Ĉi lingvo – konatiĝinta kiel Esperanto – sekve fariĝas 125-jara en la nuna jaro. La sam-tempuloj nomis Volapükon kaj Esperanton same kiel multajn aliajn projektojn ĉi-specajn “mond-helplingvoj”. La moderna lingvo-scienco preferas la neŭtralan esprimon “plan-lingvo”.

Por okupiĝi pri la historio de plan-lingvoj pravan stimulon donis ankaŭ la konstato, ke la demando diskutita en la finiĝanta 19a jar-cento, kiel oni povas ebligi tut-mondan interkompreniĝon senhegemonian, pac-akcelan, temp- kaj kost-ekonomian, aktualas ankoraŭ hodiaŭ.

Bavara Ŝtata Biblioteko spertis la bonan ŝancon, ke ĝi povas apogi sin sur tri kolektoj por selekti ekspoziciajn objektojn por formi laŭvide plaĉan ekspozicion pri temo iom abstrakta.

Kiel human-scienca biblioteko universala kun signifaj malnovaj stokoj ĝi disponas pri grava historia kaj aktuala literaturo pritema. Por ekzemplo: ĝi posedas la stokojn de la Munkena Volapüka Klubo. Ili ampleksas ne nur revuojn kaj lerno-librojn, sed ankaŭ etajn presaĵojn kiel enir-biletojn, menu-kartojn aŭ kolektojn de gazet-eltranĉoj pri Volapük-aranĝoj. Dank’ al la perado de D-ro Hermann Holzbauer, la long-jara direktoro de la universitata biblioteko (UB) Eichstätt, Irmi kaj Reinhard Haupenthal transdonis en 2006 al Bavara Ŝtata Biblioteko sian kolekton Planlingvoj kaj Interlingvistiko ampleksantan pli ol 10000 bibliografiajn unuojn. Pri ĉi unika kolekto aparte grava por la Volapük-esplorado, la iama estro de la akir-sekcio de Vurtemberga Landa Biblioteko, D-ro Klaus Schreiber, atentigis la UB Eichstätt. Kvar jarojn poste la filoj de Hanns Martin Schleyer (1915-1977) donacis al Bavara Ŝtata Biblioteko la german-lingvan parton de la biblioteko de Johann Martin Schleyer kaj ties 23 tag-librojn.

En sia malferma parolado Ĝenerala Direktoro D-ro Rolf Griebel kore dankis al la donatoroj Irmi kaj Reinhard Haupenthal kiel ankaŭ al Jörg Schleyer, kiu reprezentis sian familion dum la solenaĵo, por iliaj grand-animaj donacioj. Same li aprecis la engaĝiĝon de D-ro Hermann Holzbauer.

Reinhard Haupenthal prezentis la fest-prelegon kun la titolo Kio estas kaj kiu-cele oni okupiĝas pri interlingvistiko?, en kiu unue li klarigis la historion de la termino “interlingvistiko”, poste skizis la esplor-kampon kaj formulis sciencajn dezirindojn.

En la ekspozicio, dank’ al la supre skizita elstara stoko-stato, povis prezentiĝi, por ekzemplo, la germana kaj la rusa versioj de la Unua Libro, larĝa paletro da Esperanto-vortaroj, -tradukoj kaj -originaloj. Dokumentoj pri Volapük-aranĝoj, Esperantaj kongres-libroj, Esperanto-insignoj kaj -afiŝoj ekspoziciiĝas kaj donas impreson pri la manifestiĝo de la vivo de volapükistoj kaj esperantistoj kaj pri tio, kian formon oni donis al la festo-tagoj. Por Munkeno kaj ties ĉirkaŭaĵo apartan intereson havas la historio de Parkurbo Esperanto planita en 1912/13 en la komunumo de Gräfelfing. La Kolekto por Planlingvoj de Aŭstria Nacia Biblioteko kaj la komunumo Gräfelfing ebligis la instalon de vitrino kun varb-materialoj pri ĉi projekto. Kunlaborantoj el Bavara Landa Oficejo por Ter-mezurado kaj Geo-Informado disvolvis 3-D-simulon montrantan kie nun-tempe situus ĉi setlejo, kiel la tereno sia-tempe previdita por la setlejo uziĝis tiam kaj kiel ĝi prikonstruiĝis hodiaŭ.

Kiel specon de laŭtema enkonduko la ekspozicio prezentas ekzemplojn de konstruitaj lingvoj el la 17a jar-cento. En tio du iniciatoj konsideriĝas. Unu-flanke la koncepto organizi surbaze de latino kiel “Interlingua” skriban komunikadon per kodoj sen tio, ke la sendanto kaj la ricevanto nepre devus scii mem la lingvon de la alia. Krom tio, la celo pli vasta, inventi lingvon kiu povus aplikiĝi tut-monde tiel skribe kiel parole, kaj kiu, baziĝante sur principoj filozofiaj, estas kvalite pli bona ol la konataj lingvoj.

Por alirebligi la ekspozicion eĉ transregione, oni enretigis virtualan version, kiu montras ĉiujn ekspoziciajn objektojn. Per eluzo de la avantaĝoj de la digitala mediato, ĉi tie krome prezentiĝas aŭd-ekzemploj en Volapük kaj Esperanto en formo teksta kaj kanta, same kiel intervjuo kun Irmi kaj Reinhard Haupenthal. Ĉi lasta informas pri ties plan-lingva kolekto kaj ilia engaĝiĝo kiel eldonistino kaj tradukisto.

Por doni okazon science pritrakti la temojn starigitajn de la ekspozicio, Bavara Ŝtata Biblioteko la 15an de junio 2012 aranĝis en Friedrich-von-Gärtner-Salono simpozion kiu kun pli ol 70 parto-prenantoj renkontis viglan intereson. Okazis kvin prelegoj. La unuaj du estis dediĉitaj al la inventintoj de Volapük kaj Esperanto resp. al la historia evoluo de iliaj lingvo-projektoj. Reinhard Haupenthal, fakulo sur la kampo volapükologio, kaj D-ro Ulrich Lins, Esperanto-historiisto, estis la prelegantoj. En la dua prelega bloko parolis Prof. Gerhard F. Strasser (Pennsylvania State University / Universitato Ludwig Maximilian, Munkeno) kaj Prof. Heiner Eichner (Universitato de Vieno) pri la historio de la arte-faritaj lingvoj de la mez-epoko ĝis la 17a jar-cento resp. pri la lingvo-scienca diskuto pri plan-lingvoj. Fine Kortega Konsilisto Mag. Herbert Mayer raportis pri la historio de la Kolekto por Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo ĉe Aŭstria Nacia Biblioteko, ambaŭ sub lia gvido.

Ĉi referaĵoj kune kun tiu de Reinhard Haupenthal ĉe la malfermo de la ekspozicio pri interlingvistiko same kiel selekta bibliografio estas presitaj en akompana volumo de la ekspozicio. Videblas selekto de ekspoziciaj objektoj en 25-paĝa bildo-parto.

La komunikon disponigis:

Bayerische Staatsbibliothek
Bavara Ŝtata Biblioteko
Ludwigstr. 16
80539 München

Alan Turing, l’esperanto, e l’artificio del linguaggio

Aside

Solo una macchina può apprezzare un sonetto scritto da un’altra macchina. — Alan Turing

Ricevo e volentieri pubblico:

Prendi due e paghi metà di uno

Ogni tanto ti è capitato di sentire la parola «esperanto». Sai pure che si tratta di una lingua mondiale. Forse non sai che è parlata da alcuni milioni di persone un po’ dovunque nel mondo, compresa l’Italia

Saprai anche che è la lingua più facile da imparare: il nostro corso di una settimana (24 ore) ti fa raggiungere un livello di semplice conversazione.

Mazara del Vallo è una città fantastica in Sicilia, piena di storia e di mare.

Le condizioni sono vantaggiose: il corso, l’alloggio in pensione completa nel prestigioso Hotel Hopps sul lungomare di Mazara del Vallo a soli 450 euro, tutto compreso (camera doppia). Anzi, se hai fino a 30 anni il tutto a soli 300 euro (tripla o quadrupla).

Questo nel quadro del 79° Congresso di Esperanto in Italia, dal 18 al 25 agosto 2012.
Vedi http://congresso.esperanto.it/ e scrivi subito a kongreso chiocciola esperanto.it .

Faccio notare che a Pasqua c’e’ anche il Festival Giovanile Internazionale, a Cervia, con un tema interessante, che va da Leibniz ad Alan Turing fino a Zuckerberg, il fondatore di Facebook (se vi ricorda il titolo del mio libro, non è casuale, ma non l’ho scelto io, diciamo che si sono ispirati…). Comunque faccio una conferenza anch’io su Turing, ad uso del pubblico esperantofono. Questo per celebrare l’Alan Turing Year.

La kanalo pri mia kurso en Hajnano

Iom post iom mi eldonos ĉiun filmeton de la lecionaro pri Filozofio kaj Historio de Informatiko ĉi-tie. Mi malkovris, ke YouTube permesas al mi alŝuti pli altkvalitan version ol tiun en Vimeo kaj Ipernitio. Strange, sed vere. Do, laŭeble elektu ĉi-tiun jutuban kanalon.

Un mese senza Facebook, Twitter e i social network

Ieri sono tornato dalla Cina e dalla mia bella avventura dell’Università dell’Esperanto, dove ho condensato i programmi dei miei corsi insubri di filosofia e storia dell’informatica in un corso unico, per un pubblico internazionale. È stato filmato tutto, e tra un po’ sarà disponibile liberamente sul web, con licenza Creative Commons — libro di testo compreso. Ma oggi voglio parlare di altro: in Cina, salvo strani e piccoli momenti, sono stato letteralmente tagliato fuori dalla maggior parte dei siti che visito normalmente: Facebook, Twitter, YouTube e molti altri in Cina non li vedi. Anche Google va a singhiozzi.

Come mi sono sentito? Be’, certamente tagliato fuori dal mondo. Questa è stata la prima sensazione. Per niente piacevole. Poi l’ho presa come una sorta di esperimento: cosa succede nella mia vita senza tutti questi ammenicoli? In Cina avevo molto, molto da fare, perché bisognava organizzare un sacco di cose pratiche (imprevisto) oltre che preparare il corso (come da contratto), e il tempo libero era pochissimo. La mattina avevo lezione mentre il pomeriggio preparavo le lezioni successive. Alla sera si chiacchierava con gli esperantisti, perciò sono stato poco sul web — anche perché la connessione dell’albergo, per quanto non male per gli standard cinesi, era poco soddisfacente per noi europei “viziati” dalle connessioni veloci.

Dopo un po’ di giorni — sono stato via poco più di un mese — devo dire che tutta la danza dei social network non mi è mancata molto. Quello che mi è mancato di più è l’aspetto informativo, perché oramai mi informo solo attraverso il web. Voglio dire, non mi sono mancati i giornali cartacei o la televisione italiana, che non leggo e non guardo né in Italia né in Cina.

Verso la fine del mese, mi sono reso conto della marea di tempo che non ho perso in questa permanenza cinese: il problema principale dei social network — e di Facebook in particolare — è che si sono trasformati in veicoli di pubblicità a basso costo tra amici e amici degli amici. Invece di ricevere spam nella posta elettronica, la spam si è spostata sui social network.

Che fare?

Forse tutti noi dovremmo darci una calmata invece di postare ovunque qualsiasi cosa troviamo sul web che riteniamo interessante. Si tratta davvero di qualcosa di utile per qualcuno? O lo è solo per noi? Perché spediamo questa notizia su Twitter o su Facebook? Rispondere a queste domande prima di fare il fatidico clic potrebbe migliorare la vita di tutti noi internauti.

For me January and February 2012 in Esperanto at Hainan, China

I’m packing my luggage so to fly at Hainan, China, for a month of visiting by invitation of Nanjing University. I will teach a course of History and Philosophy of Computing at the first Esperanto Winter School. So, until mid February probably I will mostly post articles in Esperanto here. Seeya afterwards!

Sto facendo i bagagli per il mio viaggio a Hainan, Cina, dove sono visiting professor su invito dell’Università di Nanchino. Insegnerò un corso di Storia e Filosofia dell’Informatica nella prima edizione dell’Università dell’Esperanto. Fino a metà febbraio probabilmente bloggherò principalmente in Esperanto. Arrivederci al mio ritorno!

Sed homoj kun homoj: la pluretna intuicio de Zamenhof estas seminario Grundtvig

Informcele:

La 17an de novembro 2011 la Itala Nacia Agentejo de la Programo de
Tutviva Lernado komunikis la aprobon de seminario Grundtvig, proponita
de la Itala Instituto de Esperanto, kun la temo «Sed homoj kun homoj:
la pluretna intuicio de Zamenhof».
La seminario okazos de la 18a ĝis la 25a de aŭgusto 2012 en la sicila
urbo Mazaradelvalo, kadre de la 79a Kongreso de Esperanto en Italio.
Ĝi estos financita per 36.120 € kaj ĝi analizos la aktualecon de la
pensadoj de Zamenhof, kun granda atento al multkulturismo kaj al
pluretna mondo, kun rektaj ligoj al Esperanto-spertoj.

Denove ĝojiga sukceso por Kosmo, esperantista entrepreno kiu prizorgis
la pretigon de la projektpropono, kunlabore kun IIE. «Per tiu ĉi plia
sukceso ni pliproksimiĝas al la ronda cifero de 200.000 € akiritaj por
Esperanto-agado» komentis Bruĉjo Kasini, kun-direktoro de Kosmo kaj
jam konata esperantisto ankaŭ per la eldonejo Edistudio. Prof.
Fabrizio A. Pennacchietti, prezidanto de IIE, komentis: «Tiu ĉi
sukceso montras ke Esperanto-organizoj havas la eblecon akiri
subvenciojn por financi siajn agadojn. Ĝi estas rekono de la plurjara
agado de IIE en la kampo de plenkreska edukado. Ni atendas vin en
Mazaradelvalo!»

Kosmo Strategio Ltd. estas skota esperantista entrepreno, kiu celas
helpi la Esperanto-mondon akiri subvenciojn, mastrumi projektojn,
plani agadojn. Oficiale registrita en aprilo 2011, ĝi havas kvar
kunlaborantojn kaj havas rilatojn kun dekoj da organizoj,
universitatoj kaj mal-mez-grandaj entreprenoj – ne nur Esperantistaj.
Lastan monaton ĝi ĵus lanĉis partneran projekton inter Svisa
Esperanto-Societo, Kataluna Esperanto-Asocio, Germana Esperanto-Asocio
kaj Esperanto-France, financita per 69.000 €.
«Mi estas tre feliĉa ne nur kiel entreprenisto, sed ĉefe kiel
esperantisto! La kongreso en Mazaradelvalo estos granda ŝanco por
relanĉi la Esperanto-movadon en Sicilio, kun favora subteno de la
urbaj instancoj. Tiu ĉi subvencio certe helpos.» aldonis Francesco
Maurelli, kun-direktoro de Kosmo.
Se vi aŭ via organizo interesiĝas, bv. kontakti oficejo heliko kosmo.eu.com .
En februaro estos interesaj limdatoj por Esperanto-organizoj, kiel
ekzemple propono pri seminarioj aŭ pri partneraj projektoj. Ne lasu
tiun monon nur al ne-esperantistoj 😉

Pli da informoj pri la 79a Kongreso de Esperanto en Italio:
kongreso.esperanto.it

Kosmo Strategio Ltd.
oficejo heliko kosmo.eu.com

Chu vi estas lernejano inter 13 kaj 17 jaroj kaj shatas programi?

Informcele

La projekto pri libera aŭtomata tradukado Apertium, kie funkcias diversaj tradukiloj el kaj al Esperanto ( http://apertium.saluton.dk/?lang=eo ), estis elektita por la dua fojo por la konkurso Google Code-In – nur anglalingve.

Apertium staras apud Gnome, FreeBSD, OpenSUSE aŭ KDE inter la 18 projektoj elektitaj de Google por sia konkurso por junaj programantoj inter 13 kaj 17 jaroj. La aranĝo celas instigi ilian partoprenon en projektoj de libera/malfermitkoda programaro.

Tamen, ĉar Apertium kunigas programadon kaj lingvon, ĝi proponos multajn taskojn alireblajn por lingvemaj junuloj nenion sciantaj pri programado. Krome, ĉar en Apertium aktivas pluraj esperantistoj, ĝi proponos dudekon da taskoj rilataj al Esperanto, kiel la kreadon de vortaroj en Apertium-formato surbaze de la Reta Vortaro, la plibonigon de la dokumentado en Esperanto kaj pri Esperanto-tradukiloj, la plibonigon de la ekzistantaj Esperanto-tradukiloj kaj la sisteman komparadon de Esperanto kun aliaj lingvoj, helpontan la disvolvon de novaj Esperanto-tradukiloj.

La konkurso komenciĝos la 21 de novembro kaj finiĝos la 16an de januaro.