Alvoko por apogo de instruista trejnado

Informcele:

Alvoko por apogo de instruista trejnado

Jen konkreta invito de ILEI al via Asocio, fortigi la instruadon de Esperanto ĉe vi.

Unu el la plej renomaj trejnejoj de Esperanto-instruistoj estas ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, Pollando, enkadre de la Interlingvistikaj Studoj, sub la gvido de d-rino Ilona Koutny. Krom la jam kompleksa 3-jara studado estis lanĉita ankaŭ unujara instruista trejnado unue en 2007 kunlabore kun la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). La pedagogian programon gvidas d-ino Katalin Kováts kaj la teamo inkluzivas plurajn disĉiplojn de István Szerdahelyi, fondinton de la Esperanto-fako de la budapeŝta Universitato ELTE. Kutime instruistoj kaj kursgvidantoj el pluraj landoj partoprenas tiujn metodikajn kursojn, kun posta pozitiva influo sur la kvaliton de instruado en diversaj landoj.

Ekde 2009, ILEI konkretigis sian apogon por tiuj kursoj, en kunlabora projekto kun UEA, ofertinte kvar stipendiojn por mildigi la kursokostojn por indaj kursanoj. ILEI kaj UEA kune konsentis ripeti tiun subtenon, ofertonte en aprilo 2010 kvar stipendiojn, po €250.

Sendube ĉiu Landa Asocio havas inter siaj celoj la altigon, kaj kvantan kaj kvalitan, de la nivelo de instruado ene de sia teritorio. Tial ILEI alvokas al via Asocio anonci similan stipendion ekde aprilo por aspirantaj instruistoj loĝantaj en via lando, cele al la kurso kiu komenciĝos en septembro 2010.

La sperto de 2009 montras, ke estas pli da interesiĝo por tia subteno ol kovras la kvar stipendioj de UEA/ILEI. Se vi pretas kunlabori, ni povos liveri la kondiĉojn kaj decido-metodojn uzataj de UEA/ILEI por asigni la stipendiojn, kiuj povas servi al vi kiel modelo.

Pliajn informojn ni liveros poste, sed resume la ĉefaj kriterioj kiujn aplikis UEA kaj ILEI estis ke la kandidatoj:

* Havu bonan kaj atesteblan lingvo-nivelon (prefere C1 en la KER-sistemo)
* Estu relative junaj
* Bezonu apogon kovri la kursokostojn (unuavice por B-landano)
* Demonstru klaran intencon kaj eblecon fakte instrui la lingvon poste.

Kompreneble, se vi lanĉos konkurson, via Asocio havos la plenan rajton starigi proprajn kriteriojn kaj elekti mem la gajninton (espereble interkonsulte kun la kursgvidontoj).

ILEI jam aliris Hungarian Esperanto-Asocion kun tia propono, kaj ĝi konsentis starigi kason por havi la eblon financi unu kursanon el Hungario. Ni fidas ke aliaj Asocioj sekvos tiun ekzemplon.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s